Trang chủ » Dịch vụ Báo cáo thuế

Dịch vụ báo cáo thuế tổng hợp

1.Báo cáo thuế theo tháng -Báo cáo thuế giá trị gia tăng. -Báo cáo thuế thu nhập cá nhân. -Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt. -Báo cáo thuế tài nguyên … 2.Báo cáo thuế theo quý -Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. -Báo cáo thuế thu nhập cá nhân … 3.Báo cáo quyết toán thuế theo năm -Báo cáo quyết toán thuế thu nhập... 

Dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế

Quý công ty đang cần lập báo cáo tài chính để quyết tóan thuế, vay vốn ngân hàng, báo cáo cho cấp trên, có thông tin phản ánh trung thực họat động kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý họat động kinh doanh. Quý công ty đã có nhân viên kế toán, hàng tháng đã thực hiện việc kê khai thuế nhưng chưa lập báo cáo... 
Copyright © 2013 Sản phẩm dịch vụ - Sản phẩm cao cấp - Quảng cáo sản phẩm
Thông tin trên web chỉ là tham khảo. Chúng tôi chưa cung cấp thông tin hoặc dịch vụ trên website này
Phát triển bởi Thiết Kế Website Đẹp